chatic.net:
:
· 16.05.2011
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

16.05.2011 - 22:00

_, > .
WILD, >
EFORIYA, ksd_Digl> .... ?
pypysy, >
ksd_Digl, >
ksd_Digl, EFORIYA>
pypysy, >
, > -
, > , ,
ksd_Digl, >
ksd_Digl, > 2
pypysy, > ?
_, > . *-*
, > ,
pypysy, >
, pypysy> !
_, > .
ksd_Digl, > 3
, >
ksd_Digl, >
ksd_Digl, >
EFORIYA, ?
, > .....
_, - 22:06:03 - . ?
ksd_Digl, EFORIYA>
, > -
pypysy, - 22:07:03
ksd_Digl, EFORIYA> 4 2
_, The_Bitch> .
The_Bitch, _> - 22:07:20
ksd_Digl, EFORIYA>
, The_Bitch> , )))
Artur, >
The_Bitch, >
ksd_Digl, EFORIYA>
, The_Bitch>
pypysy, - 22:07:57
, ,
, The_Bitch> )))
pypysy, - 22:08:38 ?
pypysy, ?
, - 22:07:49 ..
ksd_Digl, EFORIYA>
The_Bitch, - 22:08:55
pypysy, - 22:09:01 - 22:08:55
ksd_Digl, EFORIYA>
Artur, - 22:09:11
pypysy, - 22:09:32 ,
_, WILD> !!! ?
_, SpoungeBob> , ?
Artur, xxx: ! yyy: ,
WILD, _> 8
WILD, _> ?
_, WILD> .., ))
EFORIYA, ksd_Digl> ,
Artur, . : - -? - , , ... - ? -
WILD, _> La France?
, Artur> - 22:11:05 +1
Artur, > , ,
ksd_Digl, EFORIYA>
_, - 22:14:16 ?
Franky, _> , )
Artur, _> - 22:14:49 ?
The_Bitch, - 22:14:22
Artur, _> ?)
ksd_Digl, _> - 22:14:49
ksd_Digl, _>
_, Artur> ;D
Artur, _> ,
_, Artur> .
pypysy, - 22:17:51 ?
Artur, _>
_, . !
Artur, EFORIYA> - 22:18:31
ksd_Digl, _>
EFORIYA, _> ...
_, EFORIYA> >< !
fylhtq88, EFORIYA>
EFORIYA, Artur> ... .... ....
ksd_Digl, _>
Artur, EFORIYA> ?)
_, ksd_Digl> - 22:19:11 ><
_, > !!
Artur, _> )
Artur, EFORIYA>
_, ksd_Digl>
ksd_Digl, _>
fylhtq88, EFORIYA> , ....
EFORIYA, )
EFORIYA, fylhtq88>
fylhtq88, EFORIYA> : , ?
Yanysik, _> ))))
_, Yanysik> )))
pypysy, _> ?
_,
EFORIYA, fylhtq88>
pypysy, .....
_, pypysy> - 22:23:51
_, pypysy> - 22:24:07
pypysy, - 22:24:35
_, pypysy>
Yanysik, _> 5 ))))
_, pypysy> . .
, - 22:26:15
_, pypysy> 5
_, pypysy> ?
_, - 22:27:40 ___
EFORIYA,
Yanysik, _> )))) ???
_, pypysy>
_, Yanysik> .. ))
_, pypysy>
Kisania, _> (( ((
_, Kisania> ))))))
, _> ?
Kisania, , > )) ?))
, Kisania> )
Kisania, > )) )) )))
, _> ...
Kisania, > )) ?)
pypysy, , , 2 10 , , ? !!!!!!!
, Kisania> ))
Kisania, > ) ))
Kakashe4ka, - 22:34:10 ?
_, > , )
EFORIYA, - 22:34:29
, - 22:34:29
pypysy, Kakashe4ka> , , , ,: " .. , , " , " @? , " ?" . ... ...
, pypysy> -
, EFORIYA> 5 , ?
, Kisania> NWA, Ice Cube, Dr Dre Xzibit + ))
Kakashe4ka, pypysy> ?
pypysy, > , -, " ? "" " " " ?" ", , **"
Kakashe4ka, - 22:36:53
EFORIYA, > , 30 ,
EFORIYA, -
Kisania, > )))
ksd_Digl, EFORIYA>
pypysy, , , ...
EFORIYA, ksd_Digl> http://durov.ru/index.html#85575678 ?
Kisania, > ...., ))))
pypysy, > , ,
pypysy, >
_, , 19 . .
EFORIYA, ksd_Digl>
EFORIYA, ksd_Digl>
ksd_Digl, EFORIYA>
undercover, Richard> Der Bote - Schuldig
EFORIYA, ksd_Digl>
Richard, undercover> )) )
ksd_Digl, EFORIYA> ?
ksd_Digl, EFORIYA>
EFORIYA, ksd_Digl> ..
Richard, undercover> >>_< , , ) )
undercover, Richard> )
ksd_Digl, EFORIYA>
undercover, Richard> kalt
EFORIYA, ksd_Digl> ...
Richard, undercover> , ))
, > .. ...
undercover, Richard>
undercover, Richard> 1
undercover, Richard> stahlmann
pypysy, - 22:53:34
Richard, undercover> 2 )
pypysy, > ?