chatic.net:
:
· 30.05.2011
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00 ( )
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

30.05.2011 - 11:00

_, , , , ,
NEsKOTINka, Sandra-97> _
Sandra-97, NEsKOTINka> (((
_, Russia. . , ? 150
NEsKOTINka, Sandra-97> ?...... ... ... +30\
_, , , , ,
_, ..
Sandra-97, NEsKOTINka> ((((((
Milana, - 11:01:58
Milana, _> _..
Milana, _> *
Milana, > . )
_, ..
_, _> .
Vampirenok, > )))) ?
, Vampirenok> , ?
_, _> ?
_, _> .
Vampirenok, > ))) ?
, Vampirenok> , ? )
Sandra-97, NEsKOTINka> , ...........
Vampirenok, > )) ?)))
Sandra-97, NEsKOTINka> (((((
, Vampirenok> ))) ))) ?)
Sandra-97, NEsKOTINka> (((((
Vampirenok, > ,
Sandra-97, NEsKOTINka> .......... ))))
, Vampirenok> ? - ?
Vampirenok, > ))))
Vampirenok, > . .... .
Sandra-97, > ))))
, Sandra-97> ))))
Sandra-97, NEsKOTINka>
_, > ?!
AnGeLKeDa, - 11:20:32
pypysy, 10 -
_, pypysy> ?
AnGeLKeDa, - 11:21:48
pypysy, _> , , ?
_, pypysy> . , . 7
pypysy, _> , , ,
_, pypysy> c . , .
pypysy, _> _ !
_, pypysy> ;p
Vampirenok, ?))
, NEsKOTINka> - 11:32:35 - 11:32:51
pypysy, - 11:31:17 ?
_, - 11:35:06 .
Sandra-97, "-" )))
_, > .
AnGeLKeDa, - 11:36:29
AnGeLKeDa,
AnGeLKeDa, - 11:37:00
AnGeLKeDa, - 11:37:56
, _> =***
Sandra-97, NEsKOTINka> .......
, , ...
AnGeLKeDa, - 11:38:50
Sandra-97, - 11:39:27
NEsKOTINka, Sandra-97> , . , , , -
, - 11:39:43
NEsKOTINka, - 11:40:20 ?
AnGeLKeDa, - 11:39:43
, - 11:40:37 ))
Sandra-97, - 11:41:46
, - 11:41:46
Sandra-97, NEsKOTINka> ,
pypysy, > ,
NEsKOTINka, Sandra-97> ?? ?... .
_, - 11:43:24 .
Sandra-97, ,
NEsKOTINka,
, _>
_, . .
, - 11:45:29 5 - )
, 5- ))
pypysy, _>
Sandra-97, .........
_, pypysy>
Sandra-97, NEsKOTINka> ?
_, - 11:47:04 +
Sandra-97, NEsKOTINka> ?
pypysy, ..
Sandra-97, NEsKOTINka>
_, - 11:47:49 .
, - 11:47:29 +
pypysy, ....
pypysy, _> ,
_, pypysy> , ?!
_, .. . .
pypysy, _> ,
pypysy, ...
_, pypysy> \
NEsKOTINka, Sandra-97>
pypysy, > ... ,
, - 11:50:28 )
_, pypysy>
pypysy, _>
Sandra-97, NEsKOTINka> )))
_, pypysy>
pypysy, _> ,
pypysy, _>
_, - 11:51:41 .
pypysy, _>
pypysy, _>
_, , .
_, pypysy>
pypysy, _>
, - 11:53:26 ! !!!!!!!!!!!
_, - 11:54:25
_, pypysy> \
pypysy, _> ,
pypysy, , >
_, pypysy>
pypysy, _> ,
NEsKOTINka, - 11:55:48 _
pypysy, >
, - 11:55:48 !
, - 11:56:16
, >
, > , ?)
pypysy, _ .
, - 11:57:13 (
, - 11:57:45
NEsKOTINka, _ ...
, http://chatic.net/uploads/gallery/main/1/foto004.jpg
, pypysy>
_, - 11:59:13 _